ఈ బ్లాగును శోధించు

గురువారం, నవంబర్ 06, 2008

తెలుగు భాషకు ప్రాచీన హోదా

తెలుగు వారందరికి శుభాకాంక్షలు ! ఇది సంతోషించ తగ్గ విషయం. అయిన మన భాషకు ఒకరిచ్చేదేమిటి ? మన ప్రత్యేకత మనకుండనే ఉంది. ఈ శుభ సమయంలో మన వారందరికి ఒక చిన్ని తీపి కానుక. శ్రీ రమణ గారి మిధునం కధ తప్పకుండా చదవండి. ఇది ఒక పుస్తకం గ కూడా వచ్చింది. మిత్రులు ఎవరయినా ఈ కధ ను నెట్లో ఉంచగలిగితే సంతోషిస్తారు సాహితీప్రియులు. నాకు గొప్పగా నచ్చిన కధ ఇది.