ఈ బ్లాగును శోధించు

సోమవారం, నవంబర్ 10, 2008

జగతంతా జైలయితే

''జగతంతా జైలయితే'' అన్న మాట ఎవరన్నారో గాని ఇప్పుడు మరో విధంగా చెప్పుకోవాలి. జైలు లో బందిఖానా గా ఉండాలని మాత్రమె ఒకప్పటి చింత. తిండి, రక్షణ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని తరచూ సినిమాలలో కూడా వెటకారం గా వాడుతూ ఉండే వారు. ఇప్పుడు ఆ సౌకర్యం కూడా కరువయినట్టే. ఎన్ని నేరాలకయినా ఒక్కటే శిక్ష కనుక నేరస్తులు మరో నేరానికి సిద్ధం గా ఉంటారని తెలివిపరులు గమనించారు. నేర వ్యవస్థకి ఇదో కొత్త మార్గం.
జైలులో ఉన్న ''మొద్దు''సజ్జుకే దిక్కు లేకపోతే ఇక ఇంత, జగమంత జైలు లో బక్కోడికి సామాన్యుడికి దిక్కెక్కడ?
ఇంటి కన్నా గుడి పదిలం, బయటికన్న జైలే నయం లాంటి పడికట్టు మాటలు మార్చాల్సిందే లేదా మరవాల్సిందే!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి