ఈ బ్లాగును శోధించు

శుక్రవారం, జనవరి 07, 2011

పుస్తకాలు

వ్వాట్! బయింగ్ బుక్స్! వర్స్ దాన్ సెల్లింగ్ గర్ల్స్ .... దిస్ ఈజ్ బార్బేరియస్... పుస్తకాలు కొండవా?? డబ్బు పెట్టా? నువ్వు స్టోన్ ఏజ్ మనిషిలా వున్నావోయ్! మై డియర్ వెంకటేశం! --- ముళ్ళపూడిగారి గిరీశం.

మనం కూడా అలాగే చేద్దాం. పుస్తకాలు కొనడం ఏవిటి మన బొంద! పాతా వాటినే పంచుకుందాం అందరూ కలిసొస్తే! నా దగ్గర పంచుకోతగినవి సుమారూ 500 ఉన్నాయి! మీ లాంటి స్నెహితుల దగ్గరవి మరో 500 పోగడతాయి. ఉచితంగా మన మిత్రులందరికీ(హైదరాబాదు వరకూ పరిమితం) కావల్సినవాటిని లోకల్ పోస్టు ద్వారా పంపే నెట్ వర్క్ తయారు చేద్దామని చిన్న ఆలోచన. మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేస్తే ప్రయత్నం మొదలుపెడదాం.

రాజా


1 వ్యాఖ్య:

Sowjanya చెప్పారు...

Nice thought mavayya..