ఈ బ్లాగును శోధించు

ఆదివారం, జనవరి 30, 2011

వసంతం

*వసంతాన్ని పెద్దాయన వెతికి బానే పట్టేశాడు. ఈ కాంక్రీటు అరణ్యం ఇలాగే పెరిగితే మన గతి ---  వసంతం రాను రాను పేవ్ మెంటు పగుళ్ళలో కూడా కనబడదేమో!

*జర్నలిస్టు, రామన్ మెగసెసే అవార్డు గ్రహీత, భారతమాజీ రాష్ట్రపతి శ్రీ వి.వి.గిరి మనుమడు అయిన శ్రీ పాలగుమ్మి సాయినాథ్ గారి అభిప్రాయం ప్రకారం -- "జర్నలిస్టులు రెండు రకాలు. ఒకటి జర్నలిస్ట్లులు రెండు స్టెనోగ్రాఫర్లు". కాని ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో అతి ముఖ్యమయిన మరో రకాన్ని-- అదీ సంఖ్యాపరంగా మొదటి కోవలోకి తీసుకోవల్సిన వర్గాన్ని మరిచారో, కావాలనే విస్మరించారో-- వారే బ్లాక్ మెయిలర్లు.


* “I have been asked whether I have changed in these past twenty-five years.  No, I
am the same--only more so.  Have my ideas changed? No, my fundamental
convictions, my view of life and of man, have never changed, from as far back as
I can remember, but my knowledge of their applications has grown, in scope and
in precision”.  Ayn Rand in her foreword of ”Fountain Head” after 25 years in print.

చివరిగా  ఒక్క విన్నపం -- ప్రేమ గుణం పెరగాలంటే ముందు మనల్నిమనం  ప్రేమించు కోవాలి. 

* పరకడుపునే
పక్క దిగేముందు
అన్ని అవయవాల్ని
ముట్టుకుని, ముద్దెట్టుకో
కళ్ళు చూడలేని ..ఇంధ్రధనస్సు,
చెవులు వినలేని .. సప్త స్వరాలు
నోరు విప్పలేని .. నమక చమకాలు.
ఎందుకు?
అవయవాలే అష్ట ఐశ్వర్యాలు
నీ కాళ్ళని
నీ చేతుల్తో
నీ కళ్ళకి అద్దుకొని
ముద్దు పెట్టుకో-- నిన్నుభరిస్తున్నందుకు.--జనార్ధన మహర్షి .