ఈ బ్లాగును శోధించు

శనివారం, డిసెంబర్ 25, 2010

తెలివైన తాగుబోతు

హైదరాబాద్ లో డిసెంబరు 25వ తారీఖు తెల్లారుజామున మూడున్నరకి ఓ హోటల్ గదిలోంచి తూలుతూ బయటికి వచ్చాడో ఆసామి. హోటల్ బయట ఆగి ఉన్న ఆటో లోని డ్రైవర్ ని నిద్ర లేపి చెప్పాడు.
"సికింద్రాబాదులోని పేరడైజ్ దగ్గరకి వెళ్ళాలి "
"కుదరదండి ఈసమయంలో టాంక్ బండ్ మీద మంచు. రోడ్డు కనపడదు "చెప్పాడా డ్రైవర్.
"నీకు రెట్టింపు డబ్బిస్తాను కాని పద"
ఆటో డ్రైవర్ ఆలోచించి చెప్పాడు "మూడింతలు చెల్లించండి. ఓ ఆటో డ్రైవర్ ని లేపి ముందు నడవమంటాను. అతని వెనకే మన ఆటో పోనిస్తాను"
"నేనేం తెలివి తక్కువ వాడ్ననుకుంటున్నావా? అలా కుదరదు. రెట్టింపే ఇస్తాను. ముందు నేను నడుస్తాను. నువ్వు వెనక ఆటోని పోనివ్వు" చెప్పాడా తాగుబోతు.