ఈ బ్లాగును శోధించు

గురువారం, డిసెంబర్ 30, 2010

కొమ్ములు

మా ఊరెళ్ళాను

బాగా డెవలప్ అయ్యింది

ఒకప్పుడు కొండ ఉండేది

...ఫాక్టరీ వచ్చింది

చెరువుండేది

...కాలనీ వచ్చింది

సత్రం ఉండేది

...స్టార్ హోటల్ వచ్చింది

మనుషులుండేవారు

...కొమ్ములొచ్చాయి. --జనార్ధన మహర్షి

ఇలాంటివి బోల్దు ఉన్నాయి కొని చదివితే "వెన్న ముద్దలు" విశాలంధ్ర మరియు అన్ని ముఖ్య పుస్తక కేండ్రాలలోనూ దొరుకుతుంది.