ఈ బ్లాగును శోధించు

సోమవారం, డిసెంబర్ 27, 2010

ఆవిడ- అమ్మ

మా అమ్మ

మెజీషియన్

ఇంట్లో ఎం లేకపోయినా

క్షణాల్లో పుట్టించేస్తుంది!!!

మా ఆవిడ

అంతకంటే పెద్ద మెజీషియన్

ఇంట్లో ఎన్ని ఉన్నా

క్షణంలో మాయం చేస్తుంది!!!!--జనార్ధన మహర్షి.

ఇప్పటి సంగతి--- మా ఆవిడా మారింది

ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమ్మ అయ్యింది. రాజా