తెలుగు సంగతులు

శుక్రవారం, మే 26, 2017

శ్రీరమణ గారి శ్రీ ఛానెల్


"తాతా ! సూరీడు నేలమీద నీళ్ళని ఎండవల విసిరి ఎందుకు ఆకాశంలోకి తీసుకెళ్తాడు".
మనకి పొదుపుగా వాడుకోడం తెలియదని, మళ్ళీ మనం ఇబ్బంది పడతామనీ ... నీళ్ళని పైకి తీసుకెళ్ళి మబ్బుల్లో దాచిపెడతాడు. మళ్ళీ మనకి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు వర్షం కురిపించి మన నీళ్ళు మనకి ఇస్తాడు.."
"మరైతే తాతా ! మనకి నీళ్ళు కావాలని సూరీడుకి ఎవరు చెబుతారు?"
"చెట్లు"
"తాతా ! నీళ్ళు పల్లానికే ఎందుకు పరుగులు పెడతాయి?"
అడుగున ఉండేవాళ్ళకీ, వేళ్ళకీ చెందాలనీ ... అందాలనీ..."
"మరైతే అంతెత్తున ఆనకట్టలు కట్టి వాటిని కట్టేస్తున్నారు దేనికీ?"
"పై వాళ్ళ కోసం"
"తాతా ! పిడుగులు ఎప్పుడూ చెట్ల మీదే పడతాయెందుకు?"
"మన మీద పడితే కాలిపోతామని అవి లాగేసుకుంటాయి."
"మరి పాపం వాటిని గొడ్డళ్ళతో కొట్టి ఎందుకు చంపేస్తున్నారు తాతా?"
" ....................."
"పొయ్యిలో కట్టెలు కాలిపోతూ అన్నం వండేందుకు, కూర వండేందుకూ, చలి కాగడానికీ వేడి ఇస్తాయి కదా! వాటిలోకి అంత వేడి ఎక్కడినుంచి వస్తుంది?"
"మొక్కలు పుట్టినప్పటినుంచీ, పెద్దవై మానులయ్యేదాకా రోజూ సూరీడులోంచి వేడిని పీల్చుకొని, ఆ వేడిని చేవగా దాచిపెడతాయి. మనం నరికి పోగులు పెట్టి చిచ్చు పెట్టగానే పీల్చుకున్న వేడిని మనకి ఇచ్చేస్తాయి."
"మరైతే అది పాపం కదా! కళ్ళు పోవూ..."
" ..................."
"తాతా ! మామిడి చెట్లూ, నేరేడు చెట్లూ ఒక్క పండు కూడా తినకుండా కాసినవన్నీ అందరికీ పందారం చేస్తాయెందుకూ?"
"పాపం వాటికి మనలాగా కాళ్ళూ చేతులూ లేవు కదా ! ఎటూ కదల్లేవు కదా !నోరూరించే పళ్ళు పంచిపెడితే మనమూ, కోతులూ, పిట్టలూ పళ్ళు తిని, వాటి గింజలతో కొత్త మొక్కలు మొలిపిస్తాయని ఆశ!"
"మరైతే పిట్టలకీ, ఉడతలకీ మనమేం మిగల్చం కదా ... "
" ................."
" తాతా నువ్వు మాకు ఐసులూ, జీళ్ళూ, బుడగలూ కొని పెడుతూ ఉంటావ్ దేనికీ?"
" నన్ను మీ జట్టులో చేర్చుకుంటారని ఆశ..."
" ................................................................. " 

                 ఈ సంభాషణ, అందులోని అంతర్లీనంగా ఉన్న గొప్ప సందేశం నాకు చాలా నచ్చాయి. ఇంత పసితనంగా, చక్కగా ఎవరు మనల్ని నిలబెట్టేశారనేగా మీ ప్రశ్న? ఇంకెవరండీ బాబూ? శ్రీ శ్రీ రమణ గారే. అవునండీ బాబూ! మీరు అనుకునే 'మిధునం' శ్రీరమణ గారే ! ఇది వారి 'శ్రీఛానెల్ ' పుస్తకంలోని ఒక చెళుకు. అబ్బో ఇలాంటివి చెమక్కులు, లిమరిక్కులు, ఛలోక్తులు, విసుర్లు, కసుర్లు, కబుర్లూ బోల్డన్ని ఉన్నాయండీ! నిఝెం అండీ బాబూ! అంతే కాదండోయ్, మధ్య మధ్యలో తొంగి చూసి మనల్ని గిలిగింతలు పెట్టే బాపు కార్టూన్లు దీనికి అదనం. కావాలంటే పుస్తకం కొని చదవండి. నేను కినిగే లో డిజిటల్ కాపీ కొనుక్కున్నాను. దాంట్లోంచి ఒక్క 'విసురు ' మీపై ఇలా విసిరానంతే! 
               ఆ... ఏవిటంటారూ?, సరిగ్గా వినబళ్ళే ... ఓహో 'ఇది గ్రంధ చౌర్యం కాదా? ' అంటారా! అవును మరీ, ఒక్క ముక్క కాపీ కొట్టినా కాపీ రైటు భంగపరిచినట్టే. తెలుసు. కానీ ఏమి చెయ్యను? మీ అందరి చేతా చదివించాలనీ, కొంచెం అయినా, కొసరు అయినా రుచి చూస్తే మీరంతా కొంటారనీ నమ్మకంతో, ఈ నేరానికి తలబడ్డాను. అయినా శ్రీరమణ గారు కోప్పడరు. వారు ఛాలా ఛాలా మంచివారు. పైగా వారికి రెండో శ్రీ కూడా తగిలించాం కదా! ఇక కోప్పడరు. పైగా నా ఇష్ట దైవాలైన 'రమణ బాపు ' గార్ల స్నేహితుడు మన శ్రీరమణ గారు. ఇంత అవినాభావ సంబంధం (దగ్గర చుట్టరికం) ఉంటే ఇంకేం అంటారు అని ధైర్యం. ఆపకుండా చదివేశానేమో, మనసుకు సరిపోయినట్టు లేదు. తృప్తి కలగలేదు. మళ్ళీ చదువుకోవాలి. ఇక ఉంటాను మరి.


జి.కె.యస్. రాజా.