తెలుగు సంగతులు

శుక్రవారం, ఆగస్టు 30, 2019

ఈనాడు కధ

గత ఆదివారం (25-08-2019) ఈనాడులో నా కధ ‘సీతారామభ్యోనమః’ కధ ప్రచురణ అయ్యింది. లింకు ఇదిగో. నచ్చితే మీ అభిప్రాయం చెప్పగలరు.

https://www.eenadu.net/sundaymagazine/inner_page/12996